OUR TEAM WORKS

  คุณสมศักดิ์ ดิลกเลิศ
      ที่อยู่ : 15/148 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แยก 13 ถนนวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
      การศึกษา :
           ว.ศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
           ว.ศ.บ. (วิศวกรรมบริหาร - จัดการ) มหาวิทยาลัยรัฐแดนซ์สทีวิชิต้า
      ประสบการณ์ :
           วิศวกร ออกแบบและควบคุมงานโครงสร้าง บริษัท Valen time Lories & Davies Consultants จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา ACT. จำกัด) ปี 2519-2522
           วิศกรควบคุมและทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง บริษัท HWS Consultnts & Labovaties, Wichita , KS . ปี 2524-2526
           ผู้จัดการโครงการและบริหารงานก่อสร้าง บริษัท Design 103 และ บริษัท Thai Project Management Consultants. ปี 2527-2531
           กรรมการผู้จัดการบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ไตรไดเมนชั่น ดีเวลลอปเม็นท์ ปี 2531-2535 วิศวกรที่ปรึกษาอิศระในการดำเนินงานเริ่มโครงการศึกษา ความเป็นไปได้ ออกแบบจัดการก่อสร้างควบคุม และเปิดโครงการฯ ปี 2536-2542
           บริษัท รักษ์ต้นไม้ จำกัด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (ปัจจุบัน)
      โครงการที่ผ่านมา :
           โครงการออกแบบและก่อสร้างทางหลวงสาย ชัยบาดาล-ด่านขุนทด และนครสวรรค์-พิษณุโลก ปี 2519-2522
           โครงการขยายสนามบินและลานจอด ที่ฐานทัพอากาศ เมือง Wichita , Kansas. ปี 2525
           โครงการสำรวจและศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงท่าเรือขนส่งรอบชายฝั่งของประเทศไทย ปี 2527-2528
           โครงการออกแบบ และควบคุมก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม และอพาร์ทแมนท์ ปี 2528-2531
           บริหารงานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน UBC , อาคารโรงงาน , โรงแรมขนาดกลาง และที่พักอาศัย ปี 2531- 2535
            ที่ปรึกษาการดำเนินงานและผู้จัดการโครงการ โรงพยาบาลพิษณุเวช (ขนาด 200 เตียง) , โรงโม่หินและโรงงานผลิตปูนขาว (สระบุรี) , สโมสรกอร์ฟ และสปอร์ตคลับราชพฤกษ์ (บางเขน กรุงเทพฯ ) , โรงงานผลิตแผ่นเวปเฟอร์แห่งแรกของไทย บริษัท ซับไมครอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ฉะเชิงเทรา) , โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (รังสิต) ปี 2536-2542
 
  คุณภิรมย์ ร่มมณี
      ที่อยู่ : 63/1995 หมู่ 7 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
      การศึกษา :
           ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
      ประสบการณ์ :
           บริษัท เวิลด์แพลนท์เซ็นเตอร์ จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการ เวลา 2 ปี
           บริษัท ซาอุดิโอเจอร์ จำกัด (ในพระราชวัง อัลฟ่า O.R.P.R. และ Private Villa เมือง รียาร์ด ประเทศซาอุดิอาระเบีย) ตำแหน่ง ฝ่ายออกแบบและควบคุมงานทางด้านแลนด์สเคป เวลา 2 ปี
           บริษัท ทิพย์ตะวัน จำกัด (หน่วยงาน วังรี รีสอร์ท) ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เวลา 6 ปี
           บริษัท ธีร์บูม จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เวลา 2 ปี
           บริษัท รักษ์ต้นไม้ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ (ปัจจุบัน)
      โครงการที่ผ่านมา :
           จัดภูมิทัศน์ Royal garden Riverside Hotel. Bangkok
           โครงการศุภลัยออร์คิด
           โครงการจัดภูมิทัศน์ อาคารสินธร
           โครงการจัดภูมิทัศน์ คลังน้ำมัน Thai Petroleum Pipeline Co., Ltd
           โครงการจัดภูมิทัศน์ คลังน้ำมัน ESSO Standard Thailand Co.,Ltd.( Esso's Saraburi Terminal )
           โครงการจัดภูมิทัศน์ Thai Safty Glass Factory บางปะกง
           โครงการจัดภูมิทัศน์ วังรี รีสอร์ท
           โครงการจัดภูมิทัศน์ คลังน้ำมัน ปตท. ลำลูกกา และ สระบุรี
           ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ Submicron Technology PLC.
           โครงการจัดภูมิทัศน์ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
           ฯลฯ
 
  คุณอภิชิต ใจแก้ว
      ที่อยู่ : 39/271 หมู่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
      การศึกษา :
           ทษบ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
           M.U.R.P. ( Urban And Environment Planning )สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      ประสบการณ์ :
           บริษัท ช. แอสโซซีเอส จำกัด ตำแหน่ง นักออกแบบภูมิทัศน์
           บริษัท ศิริดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ตำแหน่ง นักผังเมืองและภูมิทัศน์
           บริษัท ทีม อดิเทค จำกัด ตำแหน่ง นักออกแบบภูมิทัศน์และนักวางผัง
           Arch And Design Development Co., Ltd. ตำแหน่ง นักภูมิทัศน์และผังเมือง
           วิจัยและออกแบบภูมิทัศน์ , ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยภาควิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และที่ปรึกษาฝ่ายออกแบบ บจก. รักษ์ต้นไม้
      โครงการที่ผ่านมา :
           โครงการสำรวจการศึกษาเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่ (ร่วมวิจัย) ของโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( FTI) และ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา (USAID)
           โครงการสำรวจการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บท ศูนย์ราชการในเมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น เสนอกรมผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (ร่วมวิจัย)
           โครงการสำรวจการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บท ศูนย์ราชการในเมืองหลักภาคใต้ จ. สุราษฎร์ธานี และ จ. นครศรีธรรมราช เสนอกรมผังเมืองกระทรวงมหาดไทย (ร่วมวิจัย)
           แผนการจัดการพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทั้งในเขตและนอกเขตพระที่นั่งจุฑาธุราชฐาน เกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาวิจัยทางเดินเท้าในเมือง กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และพัทยา(ร่วมวิจัย)
           การจัดทำแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณหาดแม่พิมพ์, หาดแม่รำพึง จ. ระยอง เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองและชุมน้ำสาธารณะเทศบาลเมือง ภูเก็ต เสนอต่อเทศบาลเมืองภูเก็ต และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านธุรกิจ กรณีศึกษาเขตบางกะปิ (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา “ พฤติกรรมผู้ใช้การจราจร ” งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ร่วมวิจัย)
           โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และผังเมืองนครหาดใหญ่และปริมณฑลใน 20 ปี ข้างหน้า (ร่วมวิจัย)
           โครงการสำรวจการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บท ศูนย์ราชการในเมืองหลักภาคใต้ จ. สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช เสนอกรมผังเมืองกระทรวงมหาดไทย (ร่วมวิจัย)
           แผนการจัดการพัฒนาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ทั้งในเขตและนอกเขตพระที่นั่งจุฑาธุราชฐาน เกาะสีชัง จ. ชลบุรี (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาวิจัยทางเดินเท้าในเมือง กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร เชียงใหม่และพัทยา(ร่วมวิจัย)
           การจัดทำแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ บริเวณหาดแม่พิมพ์, หาดแม่รำพึง จ. ระยอง เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ริมคลองและชุมน้ำสาธารณะเทศบาลเมือง ภูเก็ต เสนอต่อเทศบาลเมืองภูเก็ต และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านธุรกิจ กรณีศึกษาเขตบางกะปิ (ร่วมวิจัย)
           การศึกษาแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : “ พฤติกรรมผู้ ใช้การจราจร ” งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (ร่วมวิจัย)
            โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง และผังเมืองนครหาดใหญ่และปริมณฑลใน 20 ปี ข้างหน้า (ร่วมวิจัย)
      งานออกแบบ และวางแผนด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม :
           โครงการออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา จ. ชลบุรี
           โครงการออกแบบและพัฒนาเชิงอนุรักษ์ภูมิทัศน์ วัดพระธาติขิงแกง ต. จุน จ. พะเยา
           การศึกษาจัดทำผังบริเวณ “ มหาวิทยาลัยทักษิณ ” จ.พัทลุง เสนอต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
           การศึกษาจัดทำผังบริเวณและอาคารสิ่งก่อสร้างพื้นที่ “ สวนพฤกษาศาสตร์ภาคใต้ ” (ทุ่งค่าย) จ. ตรัง เสนอต่อกรมป่าไม้
           การศึกษาออกแบบวางผังแม่บทการปรับปรุง “ สวนสาธารณะสะพานหิน , สวนเฉลิมพระเกียรติ , สวนสาธารณะเขารังและสวนสุขภาพ ” จ. ภูเก็ต เสนอต่อเทศบาลเมืองภูเก็ต
           วางผังและออกแบบภูมิทัศน์ โรงงานปิโตรเคมีบริษัท ไทยโอริฟิน จำกัด (T.O.C.) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง
      งานบริการออกแบบและพัฒนางานภูมิทัศน์บ้านพักอาศัย , โรงแรมและสำนักงาน :
            สำนักงานใหญ่แอมเวย์ (ประเทศไทย) กรุงเทพฯ
           อาคารศิริดาเพลส ซ. ร่วมศิริมิตร กรุงเทพฯ
           หมู่บ้านเกตุนุชเชอมิเน่ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
           หมู่บ้านสวนทิพย์ จ.ปทุมธานี
           บ้านคุณสุธรรม โตทับเที่ยง หมู่บ้านลัดดาวัลย์
           บ้านคุณสุวิทย์ สุเทพ คุณกิตติ จ.ขอนแก่น
           บ้าน ดร. พิเชษฐ อาริยวัฒน์ Sirida Group
           บ้านคุณพินิท โอสถานนท์ และคุณสุกันยา เตชะไพบูลย์ สะพานพระรามเก้า
           บ้านนายแพทย์ นุกูล ปริญญานุสรณ์ โรงพยาบาลศิริราช
           บ้านคุณสุธี – ไหน โปตะวานิช ตลิ่งชัน พุทธมณฑล กรุงเทพฯ
           บ้านคุณเขียว ณ. สกลนคร สมาชิกวงคาราวาน หมู่บ้านเสนานิเวศน์
           บ้านคุณประพันธ์ เตชะธาดา พลพันธ์การพิมพ์ หมู่บ้านชวนชื่นพาควิล พุทธมณฑล
           บ้านคุณอุทิศ ธรรมวาทิน ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และระเบียบกรมศุลกากร
           บ้านคุณพิศณุ เจริญนุกูล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเทศบาลเขตมีนบุรี กรุงเทพฯ
           โรงงานประตู หน้าต่าง ยงกิจ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 
  คุณวิทยาภรณ์ จรัสด้วง
      การศึกษา :
           ระดับปริญญาโท สาขาการวางผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2544
           ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2529
      ประสบการณ์ :
           บริษัท ซาอุดิโอเจอร์ จำกัด (Site King Khaled Eye, Specialist Hospital ) ประเทศซาอุดิอาระเบีย ตำแหน่ง ฝ่ายออกแบบทางด้านแลนด์สเคป เวลา 2 ปี
           บริษัท กรุพธรี ดีไซน์ จำกัด ตำแหน่ง นักออกแบบงานภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรม
            รับราชการตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 5 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย สอนนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม
           อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ปทุมธานี
           ที่ปรึกษา บริษัท รักษ์ต้นไม้ จำกัด
      โครงการที่ผ่านมา :
           งานออกแบบสถาปัตยกรรมโครงการ BANN RIM PHA ( CHIEND RISE CONDOMINIUM ) พัทยาเหนือ จังหวัด ชลบุรี
           ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ สถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทย ( Korean Embassy Of Thailand )
           งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ หมู่บ้านนันทนา ดูเพล็ก กรุงเทพฯ
           งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัด สระบุรี
           งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
           งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมโครงการ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง
           ฯลฯ
 
  คุณนกน้อย คงตะโก
      ที่อยู่ : 22/124 หมู่ 5 ถนอมมิตรพาร์ค ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
      ประสบการณ์ :
           เลขานุการเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศโอมาน
           ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
            ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสร้างสรรค์สัมพันธภาพ กรุงเทพฯ
           ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ธีร์บูม จำกัด
           บริษัท รักษ์ต้นไม้ จำกัด ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 
  คุณจีรศักดิ์ เกื้อสมบัติ
      ที่อยู่ : 68 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา 10 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
      การศึกษา :
           สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปกร
           สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
      ประสบการณ์ :
           JJ Architect Co., Ltd. ตำแหน่ง สถาปนิก
           บริษัท สัชเดลล์ โอ เดล (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง สถาปนิก
 
  คุณจรูญศักดิ์ เดชรักษา
      ที่อยู่ : 252/16 หมู่บ้านพูนสินธานี 2 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. 10520
      การศึกษา :
           ปริญญาตรี วศ.บ.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพฯ 2538
      สมาชิกภาพวิชาชีพ :
           สมาชิกภาพวิชาชีพ ภาควิศวกรไฟฟ้า (ภฟก. 14443)
      ประสบการณ์ :
           2533-2538 ช่างเทคนิค/หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง บริษัท กีวี (ประเทศไทย) จำกัด รับผิดชอบงาน ซ่อมบำรุง งานติดตั้ง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกล
           2538-ปัจจุบัน วิศกรไฟฟ้า บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี จำกัด รับผิดชอบงานออกแบบและ ควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคาร โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ถนน สะพาน ของโครงการก่อสร้าง
      โครงการที่ผ่านมา :
           ควบคุมงานก่อสร้างอาคารจ่ายน้ำมันและก๊าซ ณ คลังจ่ายน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ของบริษัท เอสโซ่ สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (2538-2539)
           ควบคุมงานโครงการก่อสร้างโรงงานกระจกสยามการ์เดียน ระยอง พื้นที่อาคาร 42,500 ตารางเมตร ของบริษัท กระจกสยามการ์เดียนกลาส (ระยอง) จำกัด จ.ระยอง (2539-2540)
            ควบคุมงานระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องกลโครงการก่อสร้าง โรงเรียนเตรียมทหาร อ. บ้านนา จ. นครนายก (2540-2543)
           ควบคุมงานระบบไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอู่ราชนาวีมหิดลกองทับเรือ อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี (2543-2544)
           ควบคุมงานก่อสร้างโครงการสถานีไฟฟ้าย่อย และระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยมหาสารคราม จ. มหาสารคราม (2544-2546)
           ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบเครื่องกลอาคารผู้โดยสารโครงการสนามบิน สุวรรณภูมิ (หนองงูเห่า) (2546-ปัจจุบัน)
 

Ruktonmai Co., Ltd.

งานออกแบบโลโก้ สัญลักษณ์บริษัท ประดับดวงไฟส่องสว่าง โดยรักษ์ต้นไม้ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานจัดสวนริมรั้ว ริมทางเดิน ปูหินทางเดิน โดยรักษ์ต้นไม้ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

งานจัดสวนไม้ประดับมุมทางเดิน ไม้ประดับในร่ม หรือสวนที่มีพื้นที่จำกัด โดยรักษ์ต้นไม้ ด้วยทีมงานมืออาชีพ