สาขาวิชาชีพที่บริการ  (SCOPE OF WORK)

  ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตกรรม Landscape Design
  ที่ปรึกษางานออกแบบและก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรม Consultant
  รับเหมาก่อสร้างงานภูมิทัศน์, ภูมิสถาปัตยกรรม Landscape Construction
  ระบบรดน้ำต้นไม้ (Irrigation System)
  ระบบการระบายน้ำ (Grading & Draiange System)
  ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (Illumination System)
  ระบบพื้นลานและทางเดิน (Plaza & Pedestrian System)
  ระบบสวนหลังคา (Rooftop Garden System)
  ระบบน้ำพุ และน้ำตก (Fountain & Waterfall System)
  ผลิตและจำหน่ายพืชพรรณ (Nursery Management)
  ดูแลรักษาพืชพรรณและสนามหญ้า (Landscape Maintenance)
  ภายในอาคารสำนักงาน และห้างสรรพสินค้า
 โรงงานอุตสาหกรรม
 รีสอร์ท
 บ้านพักอาศัย
 การตัดแต่งและบำรุงสวนผลไม้
 วางผังและออกแบบให้การปรึกษาด้านผังเมือง จัดสรรที่ดิน และสวนเกษตร (Urban System)
 

ออกแบบและก่อสร้างงานภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ,ดูแลและบำรุงรักษางานสวนทุกประเภท (Landscape Architecture , Construction & Consultant, Urban Design & Planners, Landscape Maintenance)